Beëindiging samenwerking Zweistra en Foodimpuls bv

HEERENVEEN | JULI 2022: Foodimpuls bv en het Brabantse Zweistra hebben besloten de samenwerking per 2 juli jl. niet langer te continueren. Daarmee komt een einde aan een langdurige samenwerking tussen twee familiebedrijven uit de Nederlandse foodsector.

Foodimpuls bv zal haar activiteiten echter onverminderd voortzetten met Haarsma Foodimpuls en Verscentrum Ede als grote en krachtige vertegenwoordigers van het merk.
Zweistra zal onder eigen identiteit doorgaan en de band met Foodimpuls per direct afbouwen. Partijen kwamen in goed overleg overeen dat het totale proces voor 1 oktober 2022 is afgerond.

Voor vragen over deze genomen stap kunt u zich wenden tot Wim Haarsma namens Foodimpuls of Andries Zweistra namens Zweistra.