Beëindiging samenwerking Zweistra en Foodimpuls

Foodimpuls bv en het Brabantse Zweistra hebben besloten de samenwerking per 2 juli jl. niet langer te continueren. Daarmee komt een einde aan een langdurige samenwerking tussen twee familiebedrijven uit de Nederlandse foodsector.

Verscentrum Ede per direct lid van Foodimpuls

Met de overname van Verscentrum Ede eind vorig jaar door Haarsma Foodimpuls, gaf de groothandel in vers uit Heerenveen invulling aan twee van haar wensen. Meer ruimte enerzijds en dichterbij haar klanten in Midden Nederland anderzijds. Met de start van het nieuwe jaar wordt nu de volgende stap in de samenwerking gezet: Verscentrum Ede treedt per direct toe als lid van Foodimpuls.