Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Haarsma Foodimpuls geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan noch voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten.

Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan Haarsma Foodimpuls, inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. 

Het auteursrecht op de inhoud en alle downloads komt toe aan Haarsma Foodimpuls. De informatie op de website, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Haarsma Foodimpuls niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen.

Het is gebruikers toegestaan kopieën te maken voor hun eigen persoonlijk gebruik. Ander gebruik, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, is verboden tenzij Haarsma Foodimpuls daarin uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd.